Amara Clinic

ศูนย์ดูดไขมัน เติมไขมัน กระชับสัดส่วนเฉพาะทาง
จำนวนเคสเยอะที่สุดในประเทศไทย

เคส J Plasma เยอะที่สุดในเอเชีย

โดยอาจารย์แพทย์ด้านการดูดไขมัน เติมไขมัน

อาจารย์แพทย์ประจำที่ Amara Clinic

นพ. วิษณุ เฮ้งสวัสดิ์ (หมอไอซ์)

  • แพทย์ผู้ชำนาญการด้านการดูดไขมันพลังน้ำ
  • แพทย์ผู้ชำนาญการด้านความงาม และ วิทยาการชะลอวัย (Anti-aging)
  • แพทย์ผู้ชำนาญการด้านการฉีดฟิลเลอร์ (Local Mentor Trainer ของ Galderma)

พญ.กรพร สถิตวิทยานันท์ (หมอมะปราง)

  • แพทย์ผู้ชำนาญการด้านการดูดไขมันพลังน้ำ
  • แพทย์ผู้ชำนาญการด้านความงาม และ วิทยาการชะลอวัย (Anti-aging)

อาจารย์แพทย์ประจำที่
Amara Clinic

นพ. วิษณุ เฮ้งสวัสดิ์ (หมอไอซ์)

  • อาจารย์แพทย์ด้านการดูดไขมันพลังน้ำ
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม และ วิทยาการชะลอวัย (Anti-aging)
  • อาจารย์แพทย์ด้านการฉีดฟิลเลอร์ (Local Mentor Trainer ของ Galderma)

พญ.กรพร สถิตวิทยานันท์ (หมอมะปราง)

  • อาจารย์แพทย์ด้านการดูดไขมันพลังน้ำ
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม และ วิทยาการชะลอวัย (Anti-aging)

“เราไม่ใช่คลินิกที่ ราคาดูดไขมันถูกที่สุด แต่เรายึดมั่นที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุด ทันสมัยที่สุด ปลอดภัยที่สุด สำหรับคนไข้ของเราทุกเคส และ เราจะไม่ยอมลดมาตรฐานอย่างแน่นอน เราให้คำมั่นว่า ทุกเคสที่เข้ามาดูดไขมัน หรือ เติมไขมัน กับ Amara Clinic จะเป็นเคสที่จะต้องสวย ปลอดภัย เห็นผลจริง ในทุกเคส”

— หมอไอซ์ หมอมะปราง —

ทีมแพทย์ Amara Clinic

นพ. กิตติคุณ งามอุดมเกียรติ (หมอท็อป)
แพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านการดูดไขมัน-เติมไขมัน

นพ. บุญชัย หนึ่งฤทัยกุล (หมอไปร์ท)
แพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านการดูดไขมัน-เติมไขมัน

นพ. วีรกานต์ สถิตนิรามัย (หมอวี)
ศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง

หมอไอซ์ Amara Clinic

นพ. ปารณัท เยี่ยมภพ (หมอไอซ์)
วิสัญญีแพทย์

หมอโหน่ง Amara Clinic

นพ. ปวริศ สิขเรศตระกูล (หมอโหน่ง)
วิสัญญีแพทย์

ทีมแพทย์ Amara Clinic

นพ. วีรกานต์ สถิตนิรามัย (หมอวี)
ศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง

นพ. กิตติคุณ งามอุดมเกียรติ (หมอท็อป)
ทีมแพทย์ด้านการดูดไขมัน-เติมไขมัน

นพ. บุญชัย หนึ่งฤทัยกุล (หมอไปร์ท)
ทีมแพทย์ด้านการดูดไขมัน-เติมไขมัน

หมอไอซ์ Amara Clinic

นพ. ปารณัท เยี่ยมภพ (หมอไอซ์)
วิสัญญีแพทย์

หมอโหน่ง Amara Clinic

นพ. ปวริศ สิขเรศตระกูล (หมอโหน่ง)
วิสัญญีแพทย์

บริการแนะนำ

บริการแนะนำ

รางวัล-ผลงานต่างๆ

Amara Clinic บริการดูดไขมัน-เติมไขมัน ด้วยเครื่องดูดไขมันพลังน้ำ ประจำประเทศไทย โดยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง และเป็นคลินิกที่มีเคสดูดไขมันพลังน้ำมากที่สุด ได้รับรางวัล No. 1 in Asia of Procedures Done in 2020 หรือคลินิกที่มีจำนวนเคสยกกระชับผิวตึง ด้วยเครื่อง J Plasma เยอะที่สุดในทวีปเอเชีย

รางวัล THE MOST BODY-JET USERS ปี 2019 และ 2020

ติดอันดับ TOP 10 คลินิกดูดไขมันในประเทศไทย

รางวัลการันตีผลงานต่างๆ

เราเป็นศูนย์การสอนดูดไขมัน-เติมไขมัน ด้วยเครื่องดูดไขมันพลังน้ำ body-jet ประจำประเทศไทย โดยอาจารย์แพทย์เฉพาะทาง และเป็นคลินิกที่ดูดไขมันด้วยเครื่อง body-jet มากที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ เรายังได้รับรางวัล No. 1 in Asia of Procedures Done in 2020 หรือคลินิกที่มีจำนวนเคสยกกระชับผิวตึง ด้วยเครื่อง J Plasma เยอะที่สุดในทวีปเอเชีย

รางวัล THE MOST BODY-JET USERS ปี 2019 และ 2020

ติดอันดับ TOP 10 คลินิกดูดไขมันในประเทศไทย