Amara Clinic

คลินิกดูดไขมัน เติมไขมัน กระชับสัดส่วนเฉพาะทาง

โดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านการดูดไขมัน เติมไขมัน

แพทย์ประจำที่ Amara Clinic

นพ. วิษณุ เฮ้งสวัสดิ์ (หมอไอซ์)
KOL Trainer แพทย์ผู้สอนดูดไขมัน Water-jet

  • แพทย์ผู้ชำนาญการด้านการดูดไขมันพลังน้ำ
  • แพทย์ผู้ชำนาญการด้านความงาม และ วิทยาการชะลอวัย (Anti-aging)
  • แพทย์ผู้ชำนาญการด้านการฉีดฟิลเลอร์ (Local Mentor Trainer ของ Galderma)

พญ.กรพร สถิตวิทยานันท์ (หมอมะปราง)
KOL Trainer แพทย์ผู้สอนดูดไขมัน Water-jet

  • แพทย์ผู้ชำนาญการด้านการดูดไขมันพลังน้ำ
  • แพทย์ผู้ชำนาญการด้านความงาม และ วิทยาการชะลอวัย (Anti-aging)

อาจารย์แพทย์ประจำที่
Amara Clinic

นพ. วิษณุ เฮ้งสวัสดิ์ (หมอไอซ์)

  • อาจารย์แพทย์ด้านการดูดไขมันพลังน้ำ
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม และ วิทยาการชะลอวัย (Anti-aging)
  • อาจารย์แพทย์ด้านการฉีดฟิลเลอร์ (Local Mentor Trainer ของ Galderma)

พญ.กรพร สถิตวิทยานันท์ (หมอมะปราง)

  • อาจารย์แพทย์ด้านการดูดไขมันพลังน้ำ
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม และ วิทยาการชะลอวัย (Anti-aging)

“เราไม่ใช่คลินิกที่ ราคาดูดไขมันถูกที่สุด แต่เรายึดมั่นที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุด ทันสมัยที่สุด ปลอดภัยที่สุด สำหรับคนไข้ของเราทุกเคส และ เราจะไม่ยอมลดมาตรฐานอย่างแน่นอน เราให้คำมั่นว่า ทุกเคสที่เข้ามาดูดไขมัน หรือ เติมไขมัน กับ Amara Clinic จะเป็นเคสที่จะต้องสวย ปลอดภัย เห็นผลจริง ในทุกเคส”

— หมอไอซ์ หมอมะปราง —

นพ. กิตติคุณ งามอุดมเกียรติ (หมอท็อป)
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านดูดไขมัน-เติมไขมัน

นพ. บุญชัย หนึ่งฤทัยกุล (หมอไปร์ท)
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านดูดไขมัน-เติมไขมัน

นพ. วีรกานต์ สถิตนิรามัย (หมอวี)
ศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง

พญ.ภคกมล ตุ้มสุทธิ (หมอตวง)
แพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนัง

นพ.จิรพล พันธุเวช (หมอมาย)
จักษุแพทย์เฉพาะทาง ด้านศัลยกรรมตกแต่งรอบดวงตาโดยตรง

นพ. ฤทธิกร พรไพศาลสกุล (หมอนิว)
ศัลยแพทย์เฉพาะทาง

หมอไอซ์ Amara Clinic

นพ. ปารณัท เยี่ยมภพ (หมอไอซ์)
วิสัญญีแพทย์

หมอโหน่ง Amara Clinic

นพ. ปวริศ สิขเรศตระกูล (หมอโหน่ง)
วิสัญญีแพทย์

บริการแนะนำ

บริการแนะนำ