ตัวอย่างเคส Before – After ของทีมแพทย์ Amara Clinic

ดูดไขมันหน้าท้อง + เอวเอส

ดูดไขมันต้นขา

ดูดไขมันต้นแขน

เติมไขมันหน้าอก

เติมไขมันหน้าเด็ก

เติมไขมันที่ก้น

ฟิลเลอร์ปรับรูปหน้า

ตัวอย่างเคส Before – After ของทีมแพทย์ Amara Clinic

ดูดไขมันหน้าท้อง + เอวเอส

ดูดไขมันต้นขา

ดูดไขมันต้นแขน

เติมไขมันหน้าอก

เติมไขมันหน้าเด็ก

เติมไขมันที่ก้น

ฟิลเลอร์ปรับรูปหน้า